Corone integral ceramice pe incisivi, canin și premolari
aprilie 25, 2017
Molari inferiori devitali cu distrucție coronară masivă
aprilie 25, 2017

Edentație maxilară (dinţi lipsă)

reabilitată printr-o lucrare ceramică pe suport de metal (coroane metalo-ceramice), din 4 elemente.

Situație inițială

Situație finală