Molari inferiori devitali cu distrucție coronară masivă
aprilie 25, 2017
Corone integral ceramice pe incisivi, canin și premolari
aprilie 25, 2017
Corone integral ceramice pe incisivi, canin și premolari
aprilie 25, 2017
Molari inferiori devitali cu distrucție coronară masivă
aprilie 25, 2017

Edentație maxilară (dinţi lipsă)

reabilitată printr-o lucrare ceramică pe suport de metal (coroane metalo-ceramice), din 4 elemente.

Situație inițială

Situație finală